L’envelliment és la conseqüència natural del pas del temps. El “lífting” no treu anys, però sí permet millorar l’aspecte, tornar el to cutani, recuperar els punts de llum i els relleus facials, proporcionant un efecte de rejoveniment i vitalitat, que el temps havia esvaït.

Els signes d’envelliment a la cara acostumen a ser progressius, comencen per la regió periocular, i de mica en mica, van descendint passant per les diferents regions de la cara fins a arribar al coll. Això implica que en cada cas el procés quirúrgic serà diferent, posant major èmfasi a la zona més afectada.

Hi ha moltes tècniques quirúrgiques per al tractament de l’envelliment facial. Cal pensar que no hi ha una “intervenció tipus” per a tothom i que en cada cas serà el cirurgià, d’acord amb les expectatives i necessitat de cada pacient, el que indicarà el tipus d’intervenció que s’ha de realitzar.

Un cas real de Lífting Facial realitzat pel Dr Sanza