La reconstrucció pectoral és un procediment quirúrgic per al tractament de pacients que han patit lesions al pit fruit d’accidents, cicatrius i tumors.

Sempre és recomanable una valoració específica del problema, amb la finalitat de proposar l’opció terapèutica més adequada a cada cas individual.