Consisteix a extreure cabell del propi pacient de les zones laterals o del clatell, on mai cau el cabell i es col·loca a les zones afectades.

Un cop empeltat i després d’un període de 3 mesos, iniciarà el seu creixement normal. El procés es realitza en breus sessions ambulatòries, el nombre oscil·la entre una i quatre segons el grau d’extensió de l’alopècia.

El tractament és absolutament indolor, es practica amb anestèsia local i no deixa cicatrius visibles, ja que els empelts es fan cabell a cabell o en petits empelts de dos o tres cabells.

Un cop finalitzada la intervenció, el pacient haurà de seguir unes mínimes cures durant 24-48 hores.

El cabell implantat creix de per vida i amb les mateixes característiques de la zona donadora.

Hi ha dos tipus de tècniques per a l’extracció de cabell:

  • Mitjançant l’extracció d’una peça de cuir cabellut i deixant punts de sutura. Aquesta tècnica deixa una cicatriu no visible, sempre i quan el pacient no s’afaiti el cap; proporciona més densitat, és més ràpida i igual d’efectiva que la segona tècnica d’extracció de cabell anomenada FUE.
  • La tècnica FUE consisteix en treure els fol·licles sense cicatrius amb uns dispositius de 0,7-0,8 mm de diàmetre, els quals engloben d’1 a 3 cabells, d’aquesta manera no es posen punts de sutura i no deixa cicatriu a la zona donant. Aquesta tècnica és més laboriosa però més elegant, sempre que es pugui efectuar. Els cabells un cop obtinguts de la zona donant es trasplantaran o empeltaran a la zona receptora juntament amb els fol·licles pilosebacis, és a dir, les cèl·lules formades dels cabells.

La zona receptora pot ser la coroneta, les entrades o tot el cap. Per col·locar els empelts hem de fer uns micro forats amb unes agulles o mini llancetes especials que permetin introduir el fol·licle i cabells a cadascun d’ells.

Segons la quantitat de cabell a empeltar l’operació durarà de 2 a 4 hores o fins i tot 6 hores.

És un procediment minuciós i meticulós, el pacient roman sedat o adormit sota anestèsia local i no sent cap tipus de dolor ni desconfort. Acabada la cirurgia el pacient se’n va a casa sense embenats.

Els fol·licles empeltats començaran a formar cabells nous als 3 o 4 mesos del trasplantament i creixeran de per vida amb les mateixes característiques de la zona donant.