Lífting de glutis

El pas dels anys, segons sigui la constitució corporal, després de règims importants, una vida sedentària, no practicar esport, el tipus de pell, etc. són factors que provoquen la caiguda o flacciditat dels glutis.

Aquest envelliment de les natges li passa tant a l’home com a la dona i cada dia és més sol·licitada la cirurgia plàstica que permet elevar-les, tensar-les i deixar-les més prominents o respignades. Sobretot en les dones, que exposen aquesta part a la platja o a la piscina i que amb un vestit de bany o bikini no es cobreixen.

Per solucionar el problema o estètica dels glutis caiguts podem dur a terme diferents tècniques. L’aplicació d’una o l’altra es decidirà un cop valorat el cas de cada pacient en particular, segons sigui l’estat de la zona en el moment de la consulta i segons el que es desitgi aconseguir.

De totes les tècniques què disposem per elevar i tensar els glutis, aquella que aconsegueix els millors resultats, és sense cap dubte, el lífting de glutis.

Per solucionar aquest problema cal elevar el múscul, fixar-lo i eliminar l’excedent de greix i pell que hi pugui haver. Aquest procediment el fem a través d’una incisió que no sobrepassa els límits del plec intergluti, és a dir, el plec vertical entre ambdues natges. De vegades es realitza mitjançant una incisió horitzontal, com succeix en una dermolipectomia o abdominoplàstia però en els glutis, a l’altura de la roba interior, ocultant-la pels calçotets o calcetes, i altres vegades, mitjançant unes incisions sota de cada natja.

De vegades es poden fer rotacions de la fàscia muscular que serveixin com a mètode d’elevació i suport per a la caiguda del múscul i el greix de la zona. Aquest ancoratge permet elevar i projectar la zona de manera més adequada, aportant fermesa i projecció al gluti. L’elevació de glutis moltes vegades es complementa amb empelts de greix o petites pròtesis intramusculars que projecten més el contorn.

El procediment pot efectuar amb anestèsia local i sedació o epidural. L’estada postoperatòria és de 24 hores i el pacient ha de portar una faixa elàstica sobre la zona durant aproximadament 15 dies.

Cada tècnica quirúrgica té les seves indicacions i deixarà una petita o llarga cicatriu com a seqüela però sempre s’anirà dissimulant i compensarà enormement l’estètica del rejoveniment i fermesa dels glutis i natges caigudes.

Augment glutis amb pròtesis

L’augment de la grandària dels glutis, el rejoveniment, la finor i l’elevació dels mateixos, és cada dia més sol·licitat pels nostres pacients, tant homes com dones.

Hi ha moltes maneres d’aconseguir millorar uns glutis petits, caiguts i flàccids, és a dir, no juvenils. Una d’elles és mitjançant la col·locació de pròtesis de glutis (sempre submuscular) les quals no només donen projecció sinó que, segons on es col·loquin, permeten aconseguir també elevació.

L’implant de pròtesi està basat en donar simetria i volum als glutis. Generalment s’efectua bilateralment, encara que en casos especials pot ser diferent el volum de l’implant entre un gluti i un altre, depenent de la simetria que pugui tenir la zona.

La cirurgia, s’efectua mitjançant una petita incisió vertical d’uns 3 a 5 cm, a nivell del plec intergluteo, és a dir, el plec vertical entre les dues natges. El pacient surt amb un embenat compressiu, podent caminar a les 24 hores d’haver-se efectuat el procediment.

L’estada postoperatòria és de 24 hores. Les activitats quotidianes es reiniciaran a les 24-48 hores. Es pot dur a terme amb anestèsia general o epidural, encara que de vegades es operessin amb anestèsia local i sedació.

Els resultats són molt satisfactoris i naturals, gràcies als nous implants tridimensionals de col·locació submuscular, els quals no causessin efecte de gluti fals, com passava amb les primeres pròtesis de mames.