Lífting de braços

De vegades la pell i el greix de la zona dels braços penja i dóna una aparença poc estètica per la qual cosa que és necessari dur a terme una reposició dels teixits, eliminant la pell sobrant.

Amb el lífting és possible millorar la forma mitjançant l’extracció de l’excés de pell i greix, el tensat dels músculs subjacents i readaptant la pell dels braços.

S’efectua amb anestèsia local i sedació i té una ràpida recuperació. Després de la intervenció i al llarg del primer mes s’haurà d’utilitzar una peça de roba compressora i realitzar massatges a la zona tractada per optimitzar la recuperació.

És molt freqüent aquest tipus d’intervencions en dones a partir d’una certa edat però també en homes i dones joves que han fet grans règims i els penegen molt els braços i els hi queden flàccids i de vegades deformants.

Pròtesis de braços

Una de les cirurgies estètiques més comunes i sol·licitades és l’augment mitjançant la col·locació d’implants. Aquest procediment requereix una tècnica minuciosa i una correcta avaluació prèvia de cada cas en particular, amb la finalitat d’adequar el resultat final als desitjos del pacient, valorant el volum, la projecció, la constitució física i la qualitat de la pell, entre altres factors.

D’aquesta avaluació primària es definirà el tipus de pròtesi i el volum que millor s’adapti als desitjos del pacient.

El procediment quirúrgic pot variar en funció del lloc per on s’introduirà l’implant, així com pel pla anatòmic en el qual es col·locarà. Un cop col·locat l’implant, es sutura la incisió i es col·loquen uns drenatges, que romandran per un espai de 24 hores. El procediment en si, porta aproximadament una hora.

Després de la cirurgia el pacient haurà de portar un embenat compressiu que es retira a l’endemà, al mateix temps que es retiren els drenatges i es canvien per una faixa especial que ens permet mantenir la pròtesi al lloc desitjat i evitar en la mesura del possible, l’aparició d’hematomes i col·leccions líquides.

La cirurgia es pot dur a terme amb anestèsia local o sedació, els punts es retiren als 7 dies. El pacient pot iniciar les seves activitats normals quan surti de la clínica, tenint cura de no fer moviments forçats ni aixecar pesos. L’exercici físic pot reiniciar-se al mes de la cirurgia tot i que de manera progressiva. Com a resultat de l’operació pot haver-hi una pèrdua transitòria de sensibilitat en la zona, la qual es recuperarà en la seva totalitat de manera gradual.

Aquest procediment de bíceps i tríceps pot fer-se en conjunt amb altres tipus de pròtesis, ja siguin d’espatlles o pectorals.