S’anomena ginecomàstia a l’excés de greix i/o glàndula a la mama de l’home, que proporciona una aparença femenina.

La seva correcció és quirúrgica, ja sigui mitjançant una petita intervenció per eliminar l’excés de glàndula, mitjançant liposucció per retirar l’excés de greix o un conjunt d’ambdós procediments. En tots els casos pot efectuar-se amb anestèsia local o sedació i la intervenció és sempre ambulatòria.

Un cop intervingut, el pacient haurà de portar una faixa compressiva a la zona durant uns dies.

Els resultats són sempre excel·lents, molt satisfactoris i agraïts ja que la ginecomàstia és molt acomplexant, tant per un noi jove com per a un home madur.

És una intervenció senzilla i més comú del que es creu, ja que la ginecomàstia s’observa cada dia més per l’augment de pes o obesitat de l’home, al qual quan s’aprima, moltes vegades li queda pell sobrant o greix a les mames o la glàndula mamària que es desenvolupa en l’obesitat i no desapareix després del règim.