Lífting de front (endoscòpic)

Consisteix en la reposició dels teixits eliminant la pell sobrant. Amb el lífting és possible millorar els signes més visibles de l’edat mitjançant l’extracció de l’excés de pell i greix, el tensat dels músculs subjacents i la readaptació de la pell del front.

El lífting frontal pot fer-se sol o en conjunció amb altres procediments com el lífting facial, la cirurgia de parpelles, la rinoplàstia o les infiltracions. S’efectua amb anestèsia local i sedació i la seva recuperació és ràpida i pràcticament indolora.

L’efectuem quan les arrugues del front són molt pronunciades o l’efecte del botox és insuficient.

Celles

Elevació de celles amb minilíftings o fils tensors

La cirurgia o petita cirurgia d’elevació de celles, va molt lligada al lífting endoscòpic per elevar el front, és a dir, utilitzem la mateixa tecnologia però en lloc d’allisar només les arrugues frontals, accedim més cap a les celles per elevar-les, ampliem el pla de dissecció frontal per tal de poder pujar tota la copa o cua de la cella o el que es vulgui elevar.

Els fils tensors de celles es col·loquen sota anestèsia local o sedació si el pacient ho requereix. S’introdueix sota la pell mitjançant unes agulles que van des de les entrades fins a les celles.

Hi ha diversos tipus de fils en el mercat sent els més utilitzats les sutures silhouette, és a dir, amb conets reabsorbibles. Aquestes sutures, ofereixen la possibilitat de retensar-se als 3 mesos d’haver-les col·locat en cas que es necessiti retensar-les o el pacient desitgi una elevació major.

Un cop introduïts els fils, es tensen pel front fins col·locar les celles a l’altura desitjada.

Reposició de celles amb microempelts

El trasplantament de cabell de celles és idèntic al trasplantament unifol·licular de cabell en calvícies a entrades, coronetes, cicatrius, etc.

Sempre que desitgem tenir pèl en una zona de la pell, com és el cas d’unes celles despoblades, podem aportar fol·licles nous empeltant-los a la zona de les celles i al cap de 4 mesos aproximadament creixeran els cabells per sempre.

Recordem que el cabell o pèl creixerà amb les propietats de la zona donadora de cabell.

Per a les celles intentem treure els cabells més fins del clatell, tot i així s’han de tallar mensualment sinó les celles podrien arribar a tenir uns cabells massa llargs i antiestètics. Hem de tenir en compte que si a la zona del clatell el cabell és canós, creixeran celles grises i si el cabell és molt fosc creixeran celles fosques. No passa el mateix amb el cabell arrissat, perquè la longitud del cabell de la cella quan es cuida i es retalla mensualment, no creix tant com per obtenir cabells arrissats.

Actualment hi ha instruments per retallar els cabells de les celles semblants als empleats per aquells homes que desitgen una barba d’uns mil·límetres d’alçada de pèl. D’aquesta manera, es deixaran tots els pelets empeltats a la mateixa alçada, més homogenis.

Recordem que els microempelts no es poden posar tan densos com una cella normal, per això si el pacient desitja un efecte de major densitat recomanem un retoc amb micropigmentació entre els pelets.