Els parts, l’edat, el pes i altres factors poden condicionar una laxitud del canal vaginal, la qual és progressiva i pot afectar a la qualitat de les relacions íntimes. Aquesta situació es pot corregir mitjançant una senzilla cirurgia, que rep el nom de cirurgia íntima femenina.

Aquesta cirurgia es pot practicar només per reduir o estrènyer el canal vaginal, per reconstruir l’himen o bé anar acompanyada de la resta de cirurgia íntima que pot millorar l’aspecte estètic de la zona genital femenina, és a dir llavis majors i menors.

La intervenció deixa unes cicatrius amb prou feines perceptibles, ja que les cànules per les quals s’aspira el greix són molt fines. Els resultats són molt efectius. La majoria dels procediments són ambulatoris i sota anestèsia local, després de la intervenció només cal estar un parell d’hores en observació i després podrà anar-se’n a casa. Les tasques habituals es poden reiniciar al cap d’uns 5-7 dies, l’exercici i les relacions íntimes al cap d’unes 2 setmanes o 1 mes, segons cada cas.

Aquest procediment és relativament senzill sempre que s’efectuï de la manera correcta i per part d’algú amb experiència, això permetrà aconseguir un bon resultat, amb una recuperació ràpida i sobretot mantenint la naturalitat de la zona, fet que redunda en una millora de l’autoimatge i de la seguretat de les pacients.