Reconstrucció de llavis menors

Actualment es cuida molt la bellesa sexual, i degut a la moda de la depilació cada dia més evident (engonals brasileres), l’extrusió o protrusió dels llavis menors i la incomoditat que això ocasiona a les dones tant joves com grans, ha fet que aquest tipus de visita sigui cada dia més comuna a la consulta de cirurgia plàstica.

L’excés de llavis menors, sobresortint dels llavis majors, pot ocórrer des de la infància (rarament), amb el desenvolupament en l’adolescència (més freqüent) o després dels parts (el més habitual). Sigui quina sigui la causa i l’edat en què es fa evident el problema, la manera de corregir aquesta petita i incòmoda deformació és sempre la mateixa i és una intervenció molt senzilla.

L’arranjament consisteix en una petita cirurgia semblant al que passa en l’home amb excés de pell, o el que anomenem fimosi o circumcisió.

La intervenció elimina l’excés de mucosa dels llavis, donant simetria i harmonia amb una aparença més juvenil i estètica sense afectar la sensibilitat de la zona.

S’efectua amb anestèsia local, ambulatòria i tenen un període de recuperació de 5 a 7 dies. És una cirurgia senzilla sempre que l’efectuï algú amb experiència, ja que si no hi pot haver una pèrdua de sensibilitat i deformitat de la zona. Els tractaments on s’efectua una resecció només amb làser o mitjançant un petit “tall” sense penjall no són de cap manera recomanables. Afortunadament nosaltres tenim 10 anys d’experiència en aquest tipus de tècnica i impartim fins i tot cursos sobre com efectuar-la.

La majoria dels procediments són ambulatoris i sota anestèsia local, després de la intervenció només cal estar un parell d’hores en observació i després podrà anar-se’n a casa. Les tasques habituals es poden reiniciar al cap d’uns 5-7 dies, l’exercici i les relacions íntimes al cap d’unes 2 setmanes o 1 mes, segons cada cas.

Aquest procediment és relativament senzill sempre que s’efectuï de la manera correcta i per part d’algú amb experiència, això permetrà aconseguir un bon resultat, amb una recuperació ràpida i sobretot mantenint la naturalitat de la zona, fet que redunda en una millora de l’autoimatge i de la seguretat de les pacients.

Augment de llavis majors

L’edat, l’atròfia virginal, les reduccions de pes així com molts factors genètics de la pell i la constitució de la pacient, poden condicionar la pèrdua de turgència dels llavis majors.

En perdre la seva turgència, el pubis ocasiona un aspecte poc fresc o jovial, fins i tot envellit o malaltís a l’hora de tenir relacions sexuals amb un home que no sigui la parella habitual. Si a això li afegim la moda de les engonals depilades i amb borrissol mínim, fa que aquesta zona sigui més sobrevalorada per l’home, per ser erògena i desitjable.

La pèrdua de turgència dels llavis majors pot ser corregida d’una forma molt simple mitjançant el farciment dels mateixos amb greix propi o en cas de molta primesa, amb àcid hialurònic.

La majoria dels procediments són ambulatoris i sota anestèsia local, després de la intervenció només cal estar un parell d’hores en observació i després podrà anar-se’n a casa. Les tasques habituals es poden reiniciar al cap d’uns 5-7 dies, l’exercici i les relacions íntimes al cap d’unes 2 setmanes o 1 mes, segons cada cas.

Aquest procediment és relativament senzill sempre que s’efectuï de la manera correcta i per part d’algú amb experiència, això permetrà aconseguir un bon resultat, amb una recuperació ràpida i sobretot mantenint la naturalitat de la zona, fet que redunda en una millora de l’autoimatge i la seguretat de les pacients.

L’empelt de greix amb cèl·lules mare és actualment la millor opció i també la més duradora, així com la més recomanable per a qualsevol dona que tingui aquest petit defecte d’atròfia labial. Consisteix a treure greix d’una altra zona del cos, processar-lo i injectar-lo en els llavis, de la mateixa manera que fem en l’home per augmentar el gruix del seu penis.