Pot aconseguir-se omplint la circumferència del penis mitjançant greix extret del propi pacient o amb substàncies de farciment permanents i/o temporals. Es pot fer amb anestèsia local o sedació i, segons sigui el cas, es pot dur a terme en diverses sessions (d’1 a 3 sessions) fins a aconseguir el diàmetre desitjat pel pacient.

No afecta en absolut la sensibilitat ni la funcionalitat de la zona. És un procediment ambulatori i amb un període de recuperació mínim.